Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 21.07.2017 13:56:01 

Žáci 1. FC Jistebnice

Docházka 2014/15

Docházka v sezóně 2014/2015 (tréninky + zápasy) - starší žáci

2/2 května 2015 + červen 2015

Jméno Z14.5. Z17.5. T19.5. T21.5. Z23.5. T26.5. T28.5. Z31.5. T2.6. T9.6. T11.6. TB TBC
Dušek Jaroslav U U O U U O U U O U U 3 16
Fíla Lukáš U U U U U U U U O U U 1 6
Fíla Tomáš O U U U U U U U U U U 1 5
Grym Tadeáš U U O O U O O U O O U 6 27
Helcl Jakub U N U U U U U U U N U 6 85
Horčička Pavel O U O U O O U U O O U 6 31
Kotalík Martin U U O N U N O U O O O 11 58
Kubů Pavlína U U O U U U U U O O O 4 12
Mohamed Iman Shamsun NaHar -- -- N U -- U U -- N N U 9 45
Mrzena Marek U U U U U U U U U U U 0 2
Mrzena Radek U U U U U U U U U U U 0 2
Novák Petr O O U U U U U -- U U U 2 16
Němeček Ondřej U O N N N O O O O O O 16 70
Podlesný Pavel -- -- N N -- N N N N O O 20 110
Popelka Michal O O U O O U U U U O U 5 28
Prášek Ondřej U U U U U U U U U U U 0 2
Ruber David O U U U U U U U U U U 1 6
Ruber Tomáš U U U U U U U U O U O 2 6
Soldát Daniel -- -- N N -- N N N N N N 24 115
Studenovský Václav O U O U U U U U O U U 3 8
Studenovský Vojtěch U U O U U U U U O U U 2 12
Vačlena Lukáš U U O N U N O U O O O 11 37
Vačlena Ondřej O O O O O O O O O O O 11 54
Vaňek Daniel U U U U U U U U U U U 0 7

duben 2015 + 1/2 května 2015

Jméno T7.4. T10.4. T14.4. Z18.4. T21.4. T23.4. T30.4. Z2.5. T5.5. T7.5. T12.5. TB TBC
Dušek Jaroslav O U U U U U U U U U U 1 13
Fíla Lukáš U U U U U O U U U U U 1 5
Fíla Tomáš U U U U U O U U U U U 1 4
Grym Tadeáš O U O U O O O O O U U 7 21
Helcl Jakub N N U U N U N N N N N 24 79
Horčička Pavel O O U U O U U U O U O 5 25
Kotalík Martin U U N U O O N U N N N 17 47
Kubů Pavlína U U U U O U U U U U U 1 8
Mohamed Iman Shamsun NaHar N U N O U U U -- N U U 10 36
Mrzena Marek U U U U U O U U U U U 1 2
Mrzena Radek O U U U U O U U U U U 2 2
Novák Petr U U U U U O O -- U U U 2 14
Němeček Ondřej N N N N U U O -- U N U 16 54
Podlesný Pavel N N N N N N N -- N N N 30 90
Popelka Michal N U U U U U O -- O O U 6 23
Prášek Ondřej U U U U U U U U U U U 0 2
Ruber David U U U U U U U O U U U 1 5
Ruber Tomáš U U U U U U U O U U U 1 4
Soldát Daniel N N N N N N N -- N N N 30 91
Studenovský Václav U U O U O U U U U U U 2 5
Studenovský Vojtěch U U U U O U U U U O O 3 10
Vačlena Lukáš U O U U O O O O O O O 8 26
Vačlena Ondřej O O O O O O O O O O O 11 43
Vaňek Daniel N U U U U U U U U U U 3 7

leden - březen 2015

Jméno T9.1. T16.1. T23.1. Z31.1.+1.2. T6. 2. T20.2. T27.2. T6.3. Z7.+14.3. T13.3. T20.3. T24.3. T27.3. TB TBC
Dušek Jaroslav U U U U U U N U U U O O O 6 12
Fíla Lukáš O U U O O U U U U U U U U 3 4
Fíla Tomáš O U U U U U U U U U U U U 1 3
Grym Tadeáš O O U U O O O U U   U U O 6 14
Helcl Jakub N N N N N N N N -- N N U N 33 55
Horčička Pavel O U O U O O O U U U O O O 8 20
Kotalík Martin O U U U O O N U U U N N N 15 30
Kubů Pavlína O U O U U O U U U U O O O 6 7
Mohamed Iman Shamsun NaHar O O U -- N U N U -- U U N U 11 26
Mrzena Marek U U U U U U O U U U U U U 1 1
Mrzena Radek U U U U U U U U U U U U U 0 0
Novák Petr O U U U U U U U U O O U U 3 12
Němeček Ondřej O O O O U U U N U U N N N 16 38
Podlesný Pavel N N N -- N N N N N N N N N 36 60
Popelka Michal U U U U O O N N U U U U O 9 17
Prášek Ondřej U U U U O U O U U U U U U 2 2
Ruber David U U U U U U U U U U U U U 0 4
Ruber Tomáš U U U U U U U U U U U U U 0 3
Soldát Daniel N N N N N N N N N N N N N 39 61
Studenovský Václav U U U U U U U O U U U U U 2 3
Studenovský Vojtěch O U U U U U U U U U U U U 1 7
Vačlena Lukáš O O O U O O O O U O O O O 11 18
Vačlena Ondřej O O O U O O O O O O O O O 12 32
Vaňek Daniel U U U U U U U U U U U U U 1 4

31.1.

říjen 2014

Jméno T2.10. Z5.10. T7.10. T9.10. Z11.10. T16.10. Z19.10. T21.10. TB TBC
Dušek Jaroslav U -- N U -- U -- U 3 6
Fíla Lukáš U U U U U U U U 0 1
Fíla Tomáš U U U U U U U U 0 2
Grym Tadeáš O U O U U U U O 3 8
Helcl Jakub O U U U U N N N 10 22
Horčička Pavel U U O U U U U O 2 12
Kotalík Martin U U U U U U U U 0 15
Kubů Pavlína U U U U U U U U 0 1
Mohamed Iman Shamsun NaHar U -- U N -- U -- U 3 15
Mrzena Marek U U U U U U U U 0 0
Mrzena Radek U U U U U U U U 0 0
Novák Petr O -- U U -- U -- U 1 9
Němeček Ondřej N -- U U -- U U U 3 22
Podlesný Pavel U -- U U -- U -- U 0 24
Popelka Michal U U U U -- U -- U 0 8
Prášek Ondřej U -- U U -- U -- U 0 0
Ruber David U U U U U U U U 0 4
Ruber Tomáš U U U U U U U U 0 3
Soldát Daniel O -- U O -- U -- U 2 22
Studenovský Václav O U U U U U U U 1 2
Studenovský Vojtěch O U U U U U U U 1 6
Vačlena Lukáš U U U U U U U U 0 7
Vačlena Ondřej O U O O U O U O 5 20
Vaňek Daniel U U O U U U U U 1 4

září 2014

Jméno T4.9. Z7.9. T9.9. Z11.9. T16.9. T18.9. Z20.9. T23.9. T25.9. Z27.9. T30.9. TB TBC
Dušek Jaroslav U -- U -- U N -- U U -- U 3 3
Fíla Lukáš U U U U U U U U U U U 0 1
Fíla Tomáš U U U U U U U U U U U 0 2
Grym Tadeáš U U U U U O U U O U O 3 5
Helcl Jakub U U U U U O O N N U U 8 12
Horčička Pavel U U O U O U U O U O O 2 10
Kotalík Martin U U U U U O U U U O U 2 15
Kubů Pavlína U U U U U U U U U U U 0 1
Mohamed Iman Shamsun NaHar O -- O -- U N -- N U -- N 11 12
Mrzena Marek U U U U U U U U U U U 0 0
Mrzena Radek U U U U U U U U U U U 0 0
Novák Petr U -- U -- U O -- U U N U 4 8
Němeček Ondřej U -- N -- O U U U U U N 7 19
Podlesný Pavel U -- U -- U U -- U U -- U 0 24
Popelka Michal U -- U -- U U U O U U U 1 8
Prášek Ondřej -- -- -- -- -- -- -- U U -- U 0 0
Ruber David U U U U U U U U U O U 1 4
Ruber Tomáš U U U U U U U U U O U 1 3
Soldát Daniel N -- N -- O O O U O O O 12 20
Studenovský Václav U U U U U U U U U U U 0 1
Studenovský Vojtěch O U O U U U U U U U U 2 5
Vačlena Lukáš U U U U O U U O U U O 3 7
Vačlena Ondřej U U O U O O O O O O O 8 15
Vaňek Daniel U U U U O U U U U U U 1 3

Srpen 2014

Jméno T5.8. Z7.8. T12.8. T14.8. Z19.8. Z21.8. Z23.8. T28.8. TB
Fíla Lukáš U U U U U U U O 1
Fíla Tomáš O U U U U U U O 2
Grym Tadeáš U U U U O O U U 2
Helcl Jakub N U U U U U U O 4
Horčička Pavel O O O U O U U O 5
Kotalík Martin O N N U N N U U 13
Kubů Pavlína U U U U U U U O 1
Mohamed Iman Shamsun NaHar U U U U U U U O 1
Mrzena Marek U U U U U U U U 0
Mrzena Radek U U U U U U U U 0
Nešetřil Adam O O O O O O O O 8
Nešetřil Matěj O O O O O O O O 8
Novák Petr U U U N U U O U 4
Němeček Ondřej N O U N U O N O 12
Podlesný Pavel N N N N N N N N 24
Popelka Michal O O O O O O O U 7
Ruber David O U O O U U U U 3
Ruber Tomáš U U O O U U U U 2
Soldát Daniel U U O O U U N N 8
Studenovský Václav U U O U U U U U 1
Studenovský Vojtěch U U O O U U U O 3
Vačlena Lukáš O U O O U U U O 4
Vačlena Ondřej O U O O O O O O 7
Vaňek Daniel O O U U U U U U 2

 

 Pozn.: zelené U značí účast, červené N neomluvenou neúčast, žluté O značí omluvený trenink. T značí trenink a dále uveden datum, Z značí zápas. TB - trestné body za měsíc (1 za omluvenou účast, 3 za neomluvenou účast). TBC - trestné body celkem.

 
 
TOPlist